Mera vinter Utsikt från Svampen en kall vinterdagVackra istappar från hattenÄven på vintern växer det svamparVackert med blått i trädet.Nästan som på en annan planet


RSS 2.0